THÁNH LUY IX, VUA nước PHÁP

THÁNH LUY IX, VUA nước
PHÁP
Mt 22, 34-40
ngày 25-8
VỊ VUA THÁNH THIỆN
 
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã
trả lời những người hỏi chị về con đường nhỏ thiêng liêng là con đường nào.
Thánh nhân không ngần ngại trả lời :”…Đó là con đường thơ ấu thiêng liêng, đó
là con đường của niềm tín thác và sống hoàn toàn tín thác. Con muốn chỉ cho họ
những cách thế nho nhỏ rất thành công đối với con. Con sẽ bảo họ rằng ở trần
gian này chỉ có một việc phải làm : hãy tặng Chúa Giêsu những bông hoa của các
việc hy sinh nho nhỏ, hãy làm Chúa vui thích bằng những sự vuốt ve. Chính đó là
cách con đã làm Chúa vui thích, và nhờ đó mà con luôn được Chúa đón nhận “. Các
thánh là những con người đã biết tín thácnơi Chúa, đã biết trông cậy ở nơi Ngài
thật nhiều, nên các Ngài nhận được nhiều. Thánh Luy, Vua nước Pháp cũng không
nằm ngoài thông lệ ấy. Thánh nhân sinh năm 1214 tại Poissy, nước Pháp. Cha Ngài
là Vua Luy VIII. Mẹ Ngài là Hoàng Hậu Blanche de Castille. Nhờ sống trong một
gia đình đạo đức, cho dù Cha Mẹ của Ngài là Vua, là Hoàng Hậu nước Pháp. Sống
trong cảnh giầu sang, phú quí và có quyền hành. Nhưng chính đời sống của Mẹ
Ngài đã gây ấn tượng lớn lao trong đời sống của Luy. Mẹ Ngài đã uốn nắn, dậy
bảo Luy bằng đời sống thánh thiện của bà. Thánh nhân đã được Mẹ gieo vào tâm
hồn những mầm mống đạo đức, thánh thiện suốt cả đời niên thiếu. Đến lúc trưởng
thành, vào đời, thánh nhân luôn luôn nhắc đi nhắc lại lời Mẹ nhắn nhủ, bảo ban
:” Mẹ thà thấy con chết trước mặt Mẹ, còn hơn thấy con Mẹ phạm tội trọng”.
Thánh nhân lên ngôi Vua kế vị Cha
lúc mới 12 tuổi đời. Năm 19 tuổi, thánh nhân kết hôn với Marguerite, con gái
quận công miền Provence. Hai ông bà sinh hạ cả thảy 11 người con. Với cương vị
Vua lãnh đạo, trị vì nước Pháp, Luy luôn tỏ ra công chính, liêm khiết, ngay
thẳng, hết mực thương dân chúng, đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Giáo Hội lên trên
những lợi ích cá nhân và danh vọng riêng tư. Thánh nhân dù là Vua nhưng đời
sống lại không khác gì một thầy Dòng khổ tu : sáng tham dự thánh lễ, đọc kinh
nguyện, xưng tội và đánh tội mỗi tuần. Đời sống của Vua Luy thật sự là một đời
sống tín thác, trông cậy và yêu mến Chúa. Để thể hiện lòng yêu mến, thánh nhân
đã hiểu rõ lời Chúa trong Tin Mừng của thánh Matthêu 25,31-46, Ngài đã tìm dịp
để giúp đỡ những kẻ nghèo, thăm viếng và nâng đỡ những người đau yếu tật
nguyền.
Thánh nhân đã lập Đạo Binh Thánh
Giá đi chiến đấu với quân phá đạo ở Giêrusalem.
Ngài đã xây một đền thờ sau khi
chinh chiến trở về để tôn kính mão gai Chúa Giêsu do Vua Constantin trao lại
cho Ngài. Năm 1270, thánh nhân còn thiết lập một Đạo Binh Thánh Giá mới để
chống lại quân Hồi Giáo đang hung hăng tàn sát đạo. Tuy nhiên một cơn dịch nặng
nề đã khiến Đạo Binh của Ngài tan rã và thánh Luy đã lâm trọng bệnh, trở về nhà
Cha vào ngày 25 tháng 8 năm 1270.
Chúa mời gọi mọi người nên thánh.
Đường nên thánh không chỉ dành riêng cho giới tu sĩ được đặc tuyển, nhưng con
đường nên thánh dành cho mọi người. Từ thứ dân đến Vua Chúa thế trần đều được
Chúa mời gọi sống thánh thiện và trở nên thánh. Thánh Luy IX, Vua nước Pháp đã
cậy trông nơi Chúa hết lòng, nên Ngài cũng được Chúa cho lãnh nhận thật nhiều
những ơn huệ cao quí. Thánh nhân đã lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa: Hoàng Hậu và
các con của Ngài quả thực là những tặng phẩm cao quí nhất Thiên Chúa tặng ban
cho Ngài để Ngài làm vinh danh Chúa và cứu vớt các linh hồn.
Lạy Thánh Luy, xin cầu bầu cùng
Chúa cho chúng con để chúng con hiểu rằng dù bất cứ sống ở vai trò nào, con
người vẫn được mời gọi nên thánh. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT