THÁNH MÁC-CÔ, (St. Mark)

THÁNH MÁC-CÔ, (St. Mark)
tác giả sách Tin
Mừng, ngày 25/4
 
Thánh
Mác-cô là một trong bốn tác giả đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Bốn thánh
sử viết Tin Mừng của Chúa Giêsu là Matthêu, Máccô, Luca và Gioan. Tất cả bốn
thánh sử, mỗi người một vẻ, mỗi người một cách đã tường thuật đầy đủ cuộc đời
của Chúa Giêsu. Thánh Mác-cô đã được Chúa gọi mời, tuyển chọn để trở nên tông
đồ và là một người tường thuật lại đời sống của Chúa Giêsu.
 
MỘT CON NGƯỜI.
MỘT CUỘC ĐỜI
 
Chúa
Giêsu khi muốn chọn ai, Ngài đã cầu nguyện lâu giờ vì việc tuyển chọn con người
là một công việc hết sức quan trọng. Chúa chọn ai là do quyết địnnh hoàn toàn
tự do của Ngài. Ơn gọi của một con người nói lên tình thương và sự nhưng không
của Chúa Giêsu. Vì yêu con người, Chúa đến trần gian và cũng vì yêu con người,
Ngài tuyển chọn, cất nhắc con người với tất cả sự tự do của Ngài. Thánh Mác-cô
là người Do Thái, thuộc dòng họ Lêvi. Sau khi Chúa lên trời, thámh nhân theo
thánh Phêrô, vị tông đồ trưởng sang La mã. Thánh nhân được thánh Phêrô trìu mến
và yêu thương, nâng đỡ cách đặc biệt. Thánh Mác-cô hăng say giảng đạo và nhờ
lòng nhiệt thành, hăng say loan báo Tin Mừng cho Chúa Giêsu, nhiều người đã
quay trở về với Chúa và Giáo Hội. Số người trở lại càng ngày càng đông, nhưng
không có một tài liệu nào để giúp giáo dân học hỏi và tham khảo. Nhiều người ao
ước có một bản viết về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Với những yêu cầu và khao
khát của nhiều người. Thánh Mác-cô đã viết lại cuộc đời của Chúa Giêsu một cách
mạch lạc và rõ ràng theo chương mục dựa theo lời giảng dạy của thánh Phêrô.
Thánh Phêrô đã cho phép phổ biến và dùng trong giáo đoàn. Thánh Mác-cô sau đó
đã được thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi sai đi truyền giáo ở Ai Cập. Với
lòng nhiệt thành, đạo đức, tài hùng biện và lợi khẩu, thánh nhân đã đưa rất
nhiều linh hồn về với Chúa. Thánh Mác-cô là vị sáng lập và là Giám Mục đầu tiên
của giáo đoàn Alexandria.
 
THÁNH MÁC-CÔ
ĐƯỢC PHÚC TỬ ĐẠO
 
Được Chúa
mời gọi, thánh Mác-cô đã đáp trả lại lời gọi mời yêu thương của Chúa. Với lòng
đạo đức, trí thông minh, sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, thánh Mác-cô đã đem
muôn vàn người trở về với Chúa. Vì ghen tức, ích kỷ, những lương dân đã quyết
tâm hãm hại Người. Họ đã bắt thánh nhân với mục đích lăng mạ, bêu xấu Ngài và
lôi kéo Ngài trên đường đá ghồ ghề, lởm chởm cho tới khi Ngài trút hơi thở cuối
cùng vào ngày 25 tháng 4 năm 67. Với những công đức to lớn, với cuốn Tin Mừng
thánh Mác-cô để lại, danh của thánh nhân mãi mãi ngời sáng trong Giáo Hội và
triều thiên vinh hiển Thiên Chúa trao cho Ngài muôn đời sẽ rực sáng trên nước
trời. Mãi mãi nhân loại và đặc biệt Giáo Hội sẽ tôn vinh thánh nhân vì lòng
nhiệt thành, sự thánh thiện và gương sáng thánh nhân để lại cho dân Chúa.
 
“Lạy
Chúa, Chúa đã ban cho thánh Mác-cô vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin
cho chúng con được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy để trung thành bước
theo Chúa Kitô “( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng ).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT