THÁNH NÔBERTÔ, (St. Norbert)

THÁNH NÔBERTÔ, (St. Norbert)
giám mục, ngày 6/6
 
 “ Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và
mở kho tàng của Chúa cho người, để cho người được sung mãn muôn ơn”( ca nhập lễ
thánh Giáo Hoàng hay Giám Mục ). Thánh Nôbertô đã được Chúa tuyển chọn lên hàng
Giám Mục,
Ngài đã
hy sinh quên mình đến cạn kiệt sức lực vì Chúa Kitô và vì Giáo Hội, Giáo phận.
 
MỘT CON NGƯỜI. MỘT CUỘC ĐỜI:
Thánh Nôbertô sinh ra trong một gia
đình quyền uy, thế giá, giầu sang, phú quí vào năm 1085 tại miền Phénanie. Ngay
từ nhỏ thánh nhân đã được dậy dỗ cẩn thận để có thể nối nghiệp cha mình lúc đó
đang có thế giá, chức vị trong triều đình. Nhờ óc thông minh, lòng ham học, sự
phán đoán chính xác và sự phấn đấu cầu tiến không biết mệt mỏi, thánh nhân đã
thành công trên đường học vấn, thi đậu và được tuyển thẳng vào làm việc trong
triều đình của Hoàng Đế Henri V.Thánh nhân tuysống trênnhung lụa quyền hành,
thế giá trong tay nhưng Ngài vẫn cảm nghiệm:” Phù vân là phù vân”…Mọi sự trên
đời như bóng mây, như gió thổi, như mây bay, Ngài cảm nghiệm sâu sắc lời Chúa
nói với người thanh niên giầu có:” Hãy về bán hết của cải, phân chia cho kẻ
nghèo khó, rồi hãy đến theo Ta”. Thánh nhân đã ước ao đi tìm một cái gì tuyệt
đối, cao thượng hơn, đẹp đẽ hơn. Nên, nghe được tiếng Chúa mời gọi, thánh nhân
đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu. Thánh nhân đã cố gắng tu tập, sau khi lãnh
nhận sứ vụ linh mục, Ngài đã nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và đem được không
biết bao linh hồn quay về với Chúa. Thánh 
nhân có đức tính nổi bật nhất là yêu thương người nghèo, sống tinh thần
nghèo khó như lời Chúa nói trong tám mối phúc:” Phúc cho những ai có tinh thần
nghèo khó vì nước trời là của họ”( Mt 5, 1tt…). Thánh nhân đã hoán cải được
biết bao tâm hồn tội lỗi nhờ sự hy sinh và lòng nhiệt thành, đạo đức, thánh
thiện của Ngài.
Thánh Nôbertô vâng lệnh Ðức Giáo
Hoàng và được đặt làm gám mục Mardebourg.  Với một tấm
lòng say mê Chúa, với một tâm hồn đạo đức, thánh thiện, thánh Nôbertô luôn vâng
lời vì thế năm 1120, Ngài đã tuân hành ý của Đức Thánh Cha Calixtô II, thiết
lập một tu viện tại miền Prémontré với ý hướng, tôn chỉ :”sống nghiêm nhặt và
chuyên về cầu nguyện”. Danh tiếng tốt lành của Ngài lan tỏa và trí thông minh
sáng suốt của Ngài đã là nét son cho Ngài vì thế Ngài đã được bổ nhiệm làm Giám
Mục giáo phận Mardebourg. Trên ngôi vị Giám Mục, thánh Nôbertô đã phải đương
đầu với nhiều khó khăn, thử thách: phục hưng lại nền luân lý lúc đó đang bị suy
đồi, bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội đang bị giới quyền thế đàn áp. Thánh nhân
đặc biệt lưu tâm tới sự độc thân của giới linh mục vì nước trời. Thánh nhân đã
làm việc không ngơi nghỉ, với cương vị Giám Mục, Ngài đã làm được biết bao việc
tốt đẹp cho Địa Phận, cho Giáo Hội.
 
THÁNH NÔBERTÔ CÓ CÔNG NHIỀU VỚI GIÁO HỘI:
Thánh
Nôbertô đã rất có công đối với Hội Thánh: đặc biệt Ngài đã giúp Đức Giáo Hoàng
Innocentê II cách đắc lực khi công đồng Reims được triệu  tập. Thánh nhân cũng phải đương đầu mạnh mẽ,
quyết liệt với nhóm ly giáo Pierre de Léon. Thánh nhân đã làm việc không ngừng
nghỉ. Nên, sau cùng vì quá mệt mỏi, kiệt quệ với công việc, thánh nhân lâm bệnh
nặng và ra đi trở về với Chúa vào ngày 06 tháng 6 năm 1134 tại địa phận
Mardebourg, nước Pháp.  “Lạy Chúa, Chúa
đã thương ban cho Hội Thánh một vị giám mục rất nổi danh về đời sống cầu nguyện
và  lòng nhiệt thành của người mục tử là
thánh Nôbertô. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin Chúa sai những người mục tử
vừa ý  Chúa đến hướng dẫn chúng con tới
nguồn ơn cứu độ”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Nôbertô, giám mục ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT