THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA, (St. Mary Magdalena)

THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA, (St. Mary Magdalena)
Ngày 22/7
 
Tình yêu
bền vững, tình yêu vĩnh cửu đã nối kết Chúa Giêsu và thánh nữ Maria Mađalêna.
Thánh nữ Maria Mađalêna được Chúa yêu nhiều, Ngài đã đáp trả tình yêu của Chúa
với tất cả con tim, với tất cả tâm hồn.
 
THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA, NGƯỜI ĐƯỢC YÊU NHIỀU:
 
Thánh
Maria Mađalêna, người phụ nữ được xem là tội lỗi, đã được Chúa yêu nhiều, Ngài
đã sống hết mình cho tình yêu. Tin Mừng thánh Marcô thuật lại rằng:” Khi Chúa Giêsu
bị kết án tử hình, Ngài đã phải vác thập giá tiến lên đồi Gôngatha, các môn đệ
tản mác như rắn bị mất đầu, họ không dám tới gần Chúa Giêsu mà chỉ ở đâu xa
khuất bóng. Tại Gongôttha thánh Marcô viết:” Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa
xa mà nhìn, trong đó có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Maria mẹ các ông Giacôbê Thứ
và Gio-xết, cùng bbà Salômê. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi
Người còn ở Galilêa. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giêrusalem,
cũng có mặt tại đó”( Mc 15, 40-41 ). Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, thánh Marcô
cũng thuật lại rằng:”…vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu
hiện ra trước tiên với Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy
quỷ.”( Mc 16, 9 ). Thánh nữ Maria Mácđala vì được Chúa yêu thương nhiều, được
Chúa ban ơn tha thứ, Người đã theo Chúa trên khắp các nẻo đường
loan báo
Tin Mừng. Vì yêu nhiều, vì cảm nghiệm lòng Chúa xót thương, thánh nữ đã có mặt
trong nhiều biến cố quan trọng của cuộc đời Chúa Giêsu:” Người đã có mặt dưới
chân thập giá cùng với Mẹ Maria và thánh Gioan khi các môn đệ đều sợ sệt chạy
trốn. Khi mai táng Chúa Giêsu, thánh nữ và bà Maria vợ ông Cléophas đã ngồi
trước mộ thánh của Chúa. Chính vì thế, thánh nữ đã được diễm phúc là người đầu
tiên được Chúa phục sinh hiện ra và trao sứ mạng loan báo Tin Mừng phục sinh
cho các môn đệ( Mc 16, 10, Ga 20, 17 ). Thánh nữ Maria Mađalêna quả có  phúc vì được Chúa thương tha thứ và ban cho
bà ơn huệ đặc biệt quay về với Thiên Chúa.
 
LỜI CẦU NGUYỆN: Đúng
như lời thánh Phaolô trong 2Co 5, 14-15:” Tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng
ta, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho
Đấng đã chết và sống lại vì họ “. Lạy Chúa Giêsu,xin cho chúng con nhờ lời  nguyện cầu và gương sáng của thánh nữ Maria
Mađalêna ban cho chúng con lòng nhiệt thành và chóng vánh đi rao giảng Tin Mừng
cho Chúa sống lại, để sẽ được chiêm ngắm sự vinh quang của Chúa vĩnh cửu.
 
Linh mục
Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT