THÁNH PÁT-RÍCH, ( St. Patrick of Ireland)

THÁNH PÁT-RÍCH, ( St. Patrick of Ireland)
Giám mục.
Ngày 17/3
 
Chúa
phán:” Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn
Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”( Ed 34, 11. 23-24 ) hoặc Chúa nói:” Không
phải anh em đã chọn Thầy, Nhưng chính Thầy đã chọn anh em, Để anh em ra đi, thu
được kết quả , Và kết quả anh em được lâu bền”( Ga 15, 16 ). Thánh Pát-rích là
một mục tử đã được Thiên Chúa chọn để phục vụ dân Chúa.
 
THÁNH PÁT-RÍCH, NGƯỜI LÀ AI ?
 
Thánh
Pát-rích sinh tại Bretagne vào khoảng năm 385. Ngài là vị tông đồ xứ Aùi Nhĩ
Lan. Dù cuộc đời của Ngài bên Aùi Nhĩ Lan không còn nhiều sử liệu để biết rõ
con đường phục vụ, việc truyền giáo của Ngài tại đất nước Aùi Nhĩ Lan. Nhưng
người ta có thể hiểu được rằng sau khi Ngài bị bọn cướp bắt làm nô lệ, trở về
quê hương, Ngài đã quyết định dành thời giờ và quyết tâm dâng hiến cuộc đời cho
Chúa trong công cuộc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng. Vì tài đức và lòng hăng
say rao giảng, tài lãnh đạo của Ngài, Đức Giáo Hoàng Célestin cắt nhắc Ngài lên
chức giám mục tiên khởi của đất nước Aùi Nhĩ Lan. Thánh giám mục Pát-rích đã
nhiệt thành rao giảng Phúc Aâm, đem hết tài năng, tài lợi khẩu của Ngài để
hướng dẫn, dìu dắt dân Chúa và làm cho nhiều người nhận biết  Chúa Kitô. Ngài ước mong cho có nhiều người
được biết Chúa, nhưng khả năng của Ngài có hạn, vùng đất với bao người chưa
được tưới gội, Tin Mừng tuy có được gieo, nhưng đức tin vẫn chưa bén sâu trong
vùng đất còn mênh mông, bao la, rộng lớn. Thánh Pát-rích luôn nêu cao ngọn lửa
đức tin và sống nêu gương bằng một nếp sống khổ hạnh, khắc khổ và cầu nguyện.
Thánh nhân đã thực thi đúng lời Chúa:” Tôi đến cho đoàn chiên được sống và sống
dồi dào”( Ga 10, 10 ).
 
CHÚA THƯỞNG
CÔNG CHO THÁNH NHÂN
 
Sau những
năm tận tụy với sứ vụ mục tử, thánh nhân đã sống như lời Chúa:” Ta sẽ cho xuất
hiện một tư tế trung thành để phục vụ Ta. Người ấy sẽ hành động theo như lòng
và ý muốn của Ta”( 1 Sm 2, 35 ). Thánh nhân luôn giương cao ngọn lửa đức tin và
ngọn lửa ấy luôn được thắp sáng trong Giáo Hội Aùi Nhĩ Lan. Thánh nhân qua đời
tại Down vào năm 461.
“Lạy
Chúa, Chúa đã sai thánh giám mục Pát-rích đến rao giảng Tin Mừng cho các dân
tộc Ai-len. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho những ai được
mang danh Kitô hữu biết luôn loan báo cho mọi người những kỳ công của Chúa”(
Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Pát-rích, giám mục ).
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT