THÁNH PERPÊTUA và FÊLICITA,

THÁNH PERPÊTUA và FÊLICITA,
( SS. Perpetua & Felicity)
Tử đạo ngày 07/3
 
Ai ngậm ngùi ra đi gieo giống, mùa
gặt mai sau khấp khởi mừng. Đó là lời thánh vịnh, lời này mang một ý nghĩa sâu
đậm.” Ai vác Thập Giá mà theo Chúa Kitô”, chắc chắn sẽ reo khúc khải hoàn ca.
Và điều này rất thích hợp với hai thánh nữ Perpêtua và Fêlicita mà Giáo Hội
mừng kính hôm nay.
 
HAI VỊ THÁNH CÙNG TÂM TRẠNG YÊU MẾN CHÚA
 
Cái giá phải trả cho các anh hùng
tử đạo là bị tra tấn, đánh đập, nhốt tù, giết chết. Thánh nữ Perpêtua và
Fêlicita, người nô lệ đang có thai, cùng với nhiều bạn hữu khác như Secundulus,
Saturnin à Revocatus đều bị bắt tống ngục khi họ nại vào danh Chúa Kitô, tuyên
xưng Chúa Kitô là gia nghiệp và là Chúa tể trời đất. Các vị này đều bị giam
giữ, tra tấn dưới thời Hoàng đế Sévère cấm cách, ra lệnh tru diệt đạo công
giáo. Các vị nữ anh hùng này này đã được chịu phép thánh tẩy ngay trong tù vì
trước đó các Ngài mới chỉ là tân tòng. Thánh Perpêtua thuộc gia đình quí phái
giầu có, nhiều danh vọng, nên Cha của thánh nhân hết sức khuyên nhủ con mình bỏ
đạo để được sống. Thánh nhân đã cương quyết theo Chúa đến hơi thở cuối cùng
đúng như lời Chúa đã nói:” Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng
sống vì Ta thì sẽ cứu được nó “. Thánh Fêlicita khi sinh con trong ngục đau
đớn, tên lính chế nhạo Người, Người đã trả lời cách cương quyết:” Giờ tôi chịu
đau khổ, nhưng sau này có Đấng chịu đau khổ thay tôi và cho tôi sự sống”. Hai
thánh nữ và nhiều bạn khác khi bị lý hình, quân lính điệu ra pháp trường, các
Ngài không hề lo sợ, các Ngài vẫn hiên ngang, ca hát, chúc tụng, tôn vinh Chúa,
Đấng đã ban sự sống cho các Ngài. Các Ngài đã bị đánh đập, tra tấn dã man và
sau cùng bị thú vật xé tan xác. Các Ngài được phúc tử đạo ngày 07/3/203. Thiên
Chúa thưởng công và Giáo Hội đã tôn vinh các Ngài.
 
LỜI CẦU NGUYỆN
 
Lạy Chúa, nhờ tình yêu nồng nàn của
Chúa thúc đẩy, hai thánh nữ Perpêtua và Fêlicita đã coi thường những người bách
hại và lướt thắng cả cái chết đau đớn. Cúi xin Chúa nhận lời hai thánh nữ
chuyển cầu cho chúng con ngày càntg thiết tha yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Perpêtua và
Fêlicita, tử đạo)
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT