THÁNH PHANXICÔ SALÊ

THÁNH PHANXICÔ SALÊ, (St. Francis de Sales)
Giám Mục, Tiến Sĩ Hội
Thánh,
ngày 24/01
 
Mc 3, 13-19
 
Sách tiên tri
Êdêkien 34,11.23-24 có viết Chúa phán:” Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên
của Ta, và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên
Chúa của chúng”. Ðiều này rất thích hợp với cuộc sống của thánh
Phanxicô Salê vì đời mục tử của
Ngài rất nổi bật trong việc dọn bài giảng và dậy giáo lý tân tòng.
 
TUỔI THƠ VÀ CUỘC ÐỜI
Thánh Phanxicô
được sinh ra tại Annecy nước Pháp
ở biệt thự Sales ngày 21/8/1567 trong một gia đình đạo đức và
sống bác ái. Thánh nhân được cha mẹ hun đúc và giáo dục rất nhân
bản, thấm nhuần đạo Ðức Kitô, nhờ đó Ngài sớm trở nên một trẻ thơ
đạo đức, thánh thiện và bác ái, quảng đại, chia sẻ. Lớn lên, thánh
nhân theo học triết lý và thần học tại Paris. Ðậu tiến sĩ luật tại
Padoua, Ngài nắm trong tay một tương lai sáng lạn, huy hoàng. Dù cuộc đời
Ngài dễ dàng thăng quan, tiến chức, có chỗ vững chắc trong xã hội,
nhưng thánh nhân quyết tâm từ bỏ tất cả, để đi theo Chúa Giêsu.
Thánh nhân được thụ phong linh mục năm 1595. Thánh nhân được Ðức
Giám mục Granier tin tưởng, tín nhiệm đề cử làm nhà hộ giáo, giảng
thuyết chính thức chống lại bè rối Calvin ở Challais. Với một tâm
hồn lạc quan, vui tươi, tin tưởng và phó thác cho Chúa:” Chúa là
nguồn vui của Con”, thánh Phanxicô đã đưa trở lại với Giáo Hội 72
ngàn người lạc giáo. Chúa yêu thương, cất nhắc Ngài vì ngay vào năm
1602 khi Ðức Cha Granier từ trần, Ngài đượcđặt làm giám mục thay thế
Ðức Cha vừa qua đời. Thánh Phanxicô Salê đã lập Dòng Chị Em Con Ðức
Mẹ, sau này được đổi thành Dòng Thăm Viếng.
 
CHÚA MỜI GỌI NGÀI
Thánh nhân được
Chúa mời về vào năm 1622 tại Lyon nước Pháp. Ðức thánh cha Alexandre
VII tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh năm 1685. Ðức Giáo Hoàng Piô IX
với những tư tưởng sâu sắc, một linh đạo thấm nhuần Phúc Âm và
những bài vở, sách quí giá thánh nhân để lại,Ðức thánh Cha Piô IX
đã phong chức vị tiến sĩ Hội Thánh cho Ngài.
Lạy Chúa, Chúa
đã cho thánh Phanxicô Salê, giám mục, biết trở nên tất cả để hòa
mình với mọi người hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin cho chúng con
hằng noi gương thánh nhân để lại, biết hết lòng phục vụ anh em, để
làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa( Lời nguyện nhập lễ,
lễ thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT