THÁNH PHAOLÔ MIKI, linh mục

THÁNH PHAOLÔ MIKI,
linh mục
(St.
Paul Miki)

các bạn tử đạo.
 
Ngày 6/2
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Tertullien đã viết:” Máu tử đạo là hạt giống trổ sinh người tín hữu”.
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo đã làm kiên vững Hội Thánh tại Nhật Bản.
 
PHAOLÔ MIKI và CÁC BẠN TỬ ĐẠO: Thánh Phaolô Miki sinh ra tại đất nước Nhật Bản
vào thế kỷ XVI giữa lúc nước Nhật cấm cách, bắt bớ đạo công giáo một cách thật
gắt gao. Thánh nhân là một tu sĩ Nhật Bản rất hăng say, nhiệt thành với công
việc loan báo Tin Mừng. Điều mà sử gia Tertullien đã viết quả thực được thể
hiện nơi
 
Phaolô Miki và các bạn. Vì hăng say với công việc truyền giáo, ngày
5/2/1597 trên một chuyến tầu, Phaolô Miki và 25 người bạn đã bị quan quân Nhật
Bản bắt nhốt, bị lên án tử bằng hình phạt 
treo Phaolô và các bạn của Ngài trên những cây thập giá đối diện với bờ
biển. Bị cực hình, bị treo lên những cây thập tự giá, nắng, gió, đau đớn, nhưng
với ơn Chúa giúp thánh Phaolô Miki và các bạn vẫn tươi vui, phấn khởi, không hề
sợ sệt và vẫn hăng hái, sốt sắng giảng đạo, khuyên răn các người đến xem ăn năn
hối cải, trở về với Thiên Chúa. Thánh nhân tha thứ cho những kẻ sỉ nhục, hành
hạ và kết án Ngài cùng các bạn. Quan quân Nhật Bản quá tức giận vì thái độ bình
tĩnh và không sợ sệt của các Ngài, nên đã đâm chết Phaolô Miki và các bạn của
Ngài.
 
THIÊN CHÚA TRAO BAN TRIỀU THIÊN: Lời thánh vịnh viết:” Ai gieo trong lệ sầu, sẽ
gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười”. Thánh
Phaolô Miki và 25 người bạn đã được diễm phúc tử vì đạo với hình phạt nặng nề
như Thầy của mình là bị đóng đinh trên thập tự giá.Thiên Chúa và Giáo Hội đã
tôn vinh các Ngài.
 
Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đã gọi thánh Phaolô Miki
và các bạn bước lên thập giá để vào cõi trường sinh. Xin Chúa thương nhận lời
các Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng con hằng can đảm tuyên xưng đức tin và
trung thành giữ vững đến hơi thở cuối cùng ( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh
Phaolô và các bạn, tử đạo ).