THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN, (St. Peter Chrysologus)

THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN,
(St. Peter Chrysologus)
Giám mục, Tiến sĩ Hội
Thánh,
Ngày 30/7
 
Thánh
vịnh 36 có đoạn viết rằng:” Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi
họ nói lên điều chính trực: luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng”(Tv 36. 30-31
). Thánh Phêrô Kim Ngôn được Thiên Chúa tuyển chọn lên hàng giám mục. Ngài đã
sống hết mình cho Chúa và các linh hồn.
 
ĐỜI THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN:
Thánh
Phêrô Kim Ngôn sinh tại Forum Cornelii miền Emilia nước Ý năm 405 trong một gia
đình giầu sang phú quí và đầy thế giá. Chúa đã chọn Ngài như lời sách Thánh
nói:” Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban cho người đầy tinh thần
khôn ngoan minh mẫn và mặc cho người áo vinh quang”( Hc 15, 5 ). Thánh nhân đã
có lòng đạo đức và thực tập các nhân đức ngay từ khi còn nhỏ. Ngài đã trao dồi
kiến thức triết học thần học và kiến thức thánh. Năm 433, thánh nhân được cắt
đặt làm tổng giám mục Ravenne. Thánh nhân có tài hùng biện, có khoa ăn nói rất
thuyết phục, nên nhiều người đã ghép thêm cho Ngài Chrysôlôgô để tỏ lòng ngưỡng
mộ và khâm phục Ngài. Lời của Ngài nói ra có giá trị như vàng và Ngài rất có uy
tín đối với mọi người vì các lời nói đầy vẻ thuyết phục và lôi cuốn con người
tới với Thiên Chúa. Thánh nhân có lòng cương quyết đối với sự giữ đạo bề ngoài và
giả dối của nhiều giáo dân. Thánh nhân đã để lại 180 bài giảng thuyết rất có giá
trị với lời văn đơn sơ, nhẹ nhàng. Đây là những bài huấn đức gọn dựa trên nền
tảng Thánh Kinh và phụng vụ giúp con người sống phù hợp với Tin Mừng. Thánh
nhân đã không dùng những từ ngữ cao sâu như thánh Augustinô, như
Toma hay
như thánh Lêô. Ngài đã viết có tính cách đại đồnng cho mọi người, khiến ai đọc
cũng có thể hiểu cách dễ dàng. Thánh nhân đã thường nói:” Lời lẽ của tôi đã
được chôn vùi với Đức Kitô”.
 
THÁNH PHÊRÔ KIM NGÔN RA ĐI VỀ VỚI CHÚA:
Với nhiều
nỗ lực cho cuộc sống và sống chết cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình. Thánh
nhân đã xin về hưu dưỡng tại quê nhà của mình để dọn mình chết lành. Thánh nhân
đã ra đi bình an trong tay Chúa vào ngày 2 tháng 12 năm 450. Chúa đã đội mũ triều
thiên cho Ngài và Hội Thánh đã đặt Ngài làm tiến sĩ Hội Thánh.
 
Lạy Chúa,
Chúa đã làm cho thánh giám mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài
về Ngôi Lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con
hằng suy niệm trong lòng những mầu nhiệm cứu độ và trung thành sống những mầu
nhiệm ấy”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội
Thánh ).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
21-7-2003