THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, (St. Philip and St. James)

THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, (St. Philip
and St. James)
Tông đồ, ngày 03/5
 
Ca nhập
lễ ngày lễ hai thánh Philípphê và Giacôbê tông đồ có viết rằng:” Đây là những
vị thánh, Chúa đã lấy tình thương chân thành mà tuyển chọn và đã cho các Ngài
được vinh quang muôn thuở “. Hại thánh Philípphê và Giacôbê đã được Chúa yêu
thương cất nhắc, mời gọi để các Ngài trở nên cột trụ và nhân chứng cho Giáo Hội
Chúa Kitô.
 
ƠN GỌI CỦA CÁC
NGÀI
 
Chúa kêu
gọi ai, tuyển chọn, cất nhắc người  nào
là do tình thương nhưng không của Ngài.Trường hợp của hai thánh tông đồ
Philípphê và Giacôbê nói lên tình yêu thương vô biên của Chúa. Chúa đã mời gọi
hai Ngài và tất cả hai Ngài, đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Philípphê ở
Betsaiđê cùng quê với thánh Phêrô và Anrê, một làng quê trên bờ biển Tibêriát.
Thánh Philípphê đã theo thánh Gioan tiền hô và sau này trở thành môn đệ của
Chúa Giêsu. Thánh Philípphê đã bảo cho Nathan biết Đấng Cứu Thế đã đến và dẫn
Nathan đến gặp Chúa Giêsu. Tin Mừng đã thuật lại những sự liên hệ mật thiết
giữa Chúa Giêsu và thánh Philípphê. Trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho bánh
và cá hóa nên nhiều, Ngài đã thử hỏi xem Philíphê có tìm đâu ra thức ăn cho số
đông người ăn hay không ? Chính Philíphê trong bữa tiệc ly đã xin Chúa cho thấy
Cha của Ngài:” Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Và như thế là
chúng con mãn nguyện rồi”. Chúa Giêsu trả lời:” Anh Philípphê. Ai xem thấy Thầy
là thấy Cha của Thầy”( Ga 14, 6-9 ).Thánh Philípphê cũng được số đông lương dân
xúm lại hỏi han Ngài, xin Ngài cho họ xem Đấng Cứu Thế. Sau khi Chúa về trời,
được Chúa Thánh Thần tác động, đổi mới, thánh Philípphê đã rao giảng, loan báo
Tin Mừng và giới thiệu Chúa Kitô cho toàn thể dân thành Sitti . Rồi Thánh Nhân
đến rao giảng cho dân Hiêrapoli, xứ Rigie và cũng như Thầy mình, Ngài được phúc
tử đạo, bị đóng đinh vì danh Chúa Kitô. Xác thánh nhân được dân chúng mai táng
ở Rigie, sau đó được cải táng về Roma, chôn cất cạnh thánh Giacôbê. Thánh
Giacôbê hậu là anh em họ với Chúa Giêsu. Sở dĩ gọi Ngài là Giacôbê hậu để  dễ phân biệt với thánh Giacôbê con ông
Alphê. Thánh nhân trở thành giám mục tiên khởi cai quản thành Giêrusalem. Sau
khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã hiện ra với Ngài và chính Ngài đã viết một
bức thư còn lưu lại trong Tân Ước. Thánh nhân luôn trung thành với đức tin, bảo
vệ Giáo Hội và vững tay chèo vững tay lái trên ngai giám mục. Vì ghen tương, đố
kỵ, thánh nhân bị bọn biệt phái và một số người cứng lòng, ngạo mạn tố cáo và
kết án. Thánh nhân bị bọn chúng bắt, đưa lên nóc nhà thờ, xô Ngài xuống đất và
ném đá Ngài cho đến chết. Trước khi lià cõi đời, thánh nhân đã quì gối cầu
nguyện, xin Chúa tha thứ cho những kẻ thù hãm hại mình.
 
CHÚA TRAO MŨ TRIỀU THIÊN CHO CÁC NGÀI và GIÁO HỘI TÔN PHONG
CÁC NGÀI:
 
Như Thầy của mình, các môn đệ đã liều mình,
hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Các Ngài nhất
nhất chết cho tình yêu. Đúng như Chúa Giêsu đã nói:” Không có tình yêu nào cao
vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ). Như
Chúa Giêsu các Ngài đều nhất loạt cầu nguyện cho kẻ thù làm hại các Ngài:” Xin
Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”( Lc 23, 34 ). Các Ngài đã
cảm nghiệm sâu sắc thế nào là tình yêu đến tự Thiên Chúa như Henri J.M Nouwen
đã viết:” Khi tình yêu đến từ Thiên Chúa, thì tình yêu đó bền bỉ “.
 
Lạy Chúa,
hằng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Philípphê
và Giacôbê. Xin Chúa thương nhận lời các Ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng
con biết thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu để được chiêm
ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Philípphê và
Giacôbê, tông đồ ).
 
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
30-4-2003