THÁNH PIÔ V,

THÁNH PIÔ V,
Giáo hoàng, ngày 30/4
 
Ca nhập
lễ, lễ thánh Giáo Hoàng có viết:” Chúa đã lập với vị thánh này một giao ước
bình an. Đặt người làm thủ lãnh và ban cho Người chức tư tế, tồn tại đến muôn
đời”( Hc 45, 30 ). Thánh Piô V, giáo hoàng đã được Chúa chọn làm thủ lãnh Giáo
Hội để củng cố lòng tin cho mọi Kitô hữu trên toàn cầu.
 
THÁNH PIÔ V GIÁO HOÀNG LÀ AI ?
 
Thánh Piô
V sinh ngày 17 tháng 01 năm 1504 tại làng Bosco( xứ Piémont) Alêsan, thánh nhân
có tên thật là Ghiliêri. Được sinh ra trong một gia đình không khá giả, chỉ đủ
ăn, thánh nhân từ lúc nhỏ đã phải góp tay vào việc lao động giúp đỡ cha mẹ,
Ngài phải đi chăn chiên, cừu . Thánh nhân chỉ được tới trường khi Ngài lên tuổi
13. Ý Chúa rất nhiệm mầu, Ngài đã chọn thánh nhân từ muôn thuở như lời tiên tri
Eâdêkiên đã viết:” Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt
chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”( Ed 34, 11. 23-24 ). Thánh nhân
đã xin gia nhập Dòng Đa Minh và sau những thời gian tu luyện, nhà tập, Ngài đã
được nhà Dòng chấp nhận cho khấn trọng thể. Thánh nhân đã theo đuổi những năm
triết và thần học theo giáo luật. Mãn thần học ở đại học Bologne, thánh nhân đã
được nhà Dòng cho lãnh nhận sứ vụ linh mục qua tay Đức Giám Mục, Ngài đã làm
giáo sư ở đại học Bologne suốt 15 năm. Suốt cuộc đời của Ngài ngời sáng nhân
đức vâng phục và bác ái. Thánh nhân luôn bênh vực Hội Thánh, chống lại các bè
rối. Với lòng nhiệt thành, sự thông minh và lòng nhân ái nhưng đầy quả cảm, Đức
Thánh Cha Piô IV đã đặt Ngài làm bộ trưởng thánh vụ, giám mục Népi và Sutri.
Chỉ hai năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Piô IV lại cất nhắc Ngài lên chức Hồng Y.
Đức Thánh Cha lại giao cho Ngài tòa Mondovi trong xứ Piémont. Dù trên ngôi cao,
chức trọng, thánh nhân vẫn giữ sự  khắc
khổ, khó nghèo: ăn mặc thô sơ và từ chối mọi của cải, gia tài cha mẹ chia cho
Ngài. Thiên chúa có cách chọn của Ngài, nên vào năm 1566, thánh nhân đã được cơ
mật viện bầu vào ngôi tòa Giáo Hoàng. Đăng quang Giáo Hoàng, thánh nhân bắt tay
ngay vào việc thánh hóa hàng giáo sĩ. Thánh nhân rất khiêm tốn, hiền lành nhưng
đầy quả cảm, cương quyết. Thánh nhân mở rộng lãnh vực hoạt động và đã đem lại
nền hòa bình cho nhiều quốc gia trên thế giới. Thánh nhân rất thương người
nghèo và bệnh nhân. Đây là nhân đức nổi bật, sáng chói của thánh giáo hoàng Piô
V. Thánh nhân cương quyết bảo vệ đức tin, củng cố đức tin cho mọi người và tìm
mọi cách chống lại các trào lưu, các tư tưởng nghịch với giáo lý công giáo và
các bè rối, ly giáo vv…Thánh nhân cũng có lòng sùng kính Đức mẹ, Ngài làm mọi
việc dưới sự che chở, phù hộ của Đức Trinh Nữ Maria. Ngài củng cố, thánh hóa
hàng giáo sĩ, cẩn thận, cân nhắc việc đề bạt giám mục và rất cẩn thận trong
việc truyền chức cho các đại chủng sinh.
 
THIÊN CHÚA TÔN
VINH VÀ GIÁO HỘI TÔN PHONG NGƯỜI
 
Đức Giáo
Hoàng Piô V qua đời năm 1572 sau một cơn bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi. Với
những nhân đức nổi bật, anh hùng của Ngài, Đức Thánh Cha Clêmentê X đã cất nhắc
Ngài lên bậc chân phước, Đức Giáo Hoàng Clêmentê XI vào năm 1712 đã tôn phong
Ngài lên bậc hiển thánh. Thiên Chúa đã trao mũ triều thiên vinh quang cho Ngài…
 
Lạy Chúa,
chúa đã an bài cho thánh Piô V làm Giáo Hoàng để bảo vệ đức tin và canh tân
phụng vụ. Vì lời thánh nhân chuyển cầu. Xin cho chúng con biết cử hành các mầu
nhiệm của Chúa với đức tin sống động và lòng mến nhiệt thành( Lời nguyện nhập
lễ, lễ thánh Piô V, giáo hoàng ).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT
29-4-2003