THÁNH STANISLAO, (St. Stanislaus)

THÁNH STANISLAO, (St. Stanislaus)
Giám mục tử đạo, ngày 11/4
 
Thánh
Phaolô đã viết cho Timôtêô như thế này:” Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, Ta sẽ
cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người”(
2Tm 2, 11-12 ). Thánh Stanislao đã kiên quyết cảnh cáo và khuyến dụ những con
người phản nghịch, tội lỗi. Ngài đã xứng lãnh nhận triều thiên công chính.
 
THÁNH STANISLAO, NGƯỜI LÀ AI ?
 
Thánh
Stanislao sinh tại miền Cracovie nước Balan ngày 26 tháng 7 năm 1030 trong một
gia đình giầu sang, phú quí. Thánh nhân là con trai duy nhất trong gia đình quyền
quí, giầu sang, nhưng Ngài không ham mê của cải, không màng danh vọng, chức
quyền, ngay từ nhỏ, từ lúc thiếu thời, Ngài đã tỏ ra là người đầy là nhân ái và
giầu lòng thương xót. Ngay từ lúc còn nhỏ, Ngài đã nhận ra tiếng Chúa gọi mời,
Ngài bỏ mọi sự và đi theo tiếng mời gọi của Chúa, thánh nhân học triết và thần
học, rồi lãnh nhận sứ vụ linh mục. Thánh nhân được cất nhắc lên bậc kinh sĩ, vị
linh mục mới đã nổi tiếng về đời sống thánh thiện, tài đức, được nhiều người
khen ngợi và biết tiếng. Thánh nhân dù rất nổi tiếng, nhưng lúc nào Ngài cũng
khiêm nhượng, âm thầm và sống nhiệt thành với sứ vụ, với công việc được trao
phó và sống hết sức bác ái với mọi người. Thánh nhân luôn nghiên cứu Thánh
Kinh, tham khảo các giáo phụ và thần học. Vì sự khiêm nhượng và tài lãnh đạo,
lòng nhân ái của Ngài, khi Đức giám mục giáo phận qua đời, Ngài đã được đề cử
lên lãnh trách nhiệm giám mục cai quản địa phận vào năm 1072. Thánh nhân sống
đời sống thánh thiện, đạo đức, Ngài ăn chay, đánh tội, bố thí hàng ngày và đi
thăm những người đau ốm. Thánh nhân rất hiền lành, nhưng lại rất cương quyết
chống lại, khuyến cáo và răn đe những người tội lỗi. Thánh nhân can đảm, mạnh
dạn lên tiếng phản đối và tố cáo bạo vương Boleslas. Bị động tới lòng tự ái và
nhỏ nhen, ích kỷ, bạo vương Boleslas đã xông tới bàn thờ chém đầu thánh nhân
lúc thánh nhân đang cử hành thánh lễ. Bạo vương ra lệnh phân thây xác Ngài và
truyền ném xác cho muông thú ăn thịt, nhưng không một con thú nào dám động đến
xác thánh của Ngài. Trước việc kỳ diệu, lạ lùng ấy, bạo vương đã thống hối ăn
năn, trở về và ngày tang lễ của thánh nhân trở thành ngày vui mừng, hân hoan.
 
GIÁO HỘI TUYÊN
DƯƠNG THÁNH NHÂN
 
Vì lòng
bác ái, những nhân đức siêu vời và những gương sáng thánh nhân để lại, nhất là
việc lạ lùng Chúa làm nơi thân xác thánh nhân. Đức Thánh Cha Innocentê IV vào
ngày 17 tháng 9 năm 1253  đã phong hiển
thánh cho Ngài.
Lạy Chúa,
để làm vinh danh Chúa, thánh giám mục Stanislao đã ngã gục dưới lưỡi gươm những
kẻ bách hại mình. Xin cho chúng con cũng được một niềm tin vững mạnh, giúp
chúng con trung thành với Chúa suốt cuộc đời chúng con( Lời nguyện nhập lễ, lễ
thánh Stanislao ).
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi  DCCT31-3-2003