THÁNH SY-RI-LÔ, (St. Cyril of Jerusalaem)

THÁNH SY-RI-LÔ, (St. Cyril of Jerusalaem)
Giám mục Giêrusalem,
tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 18/3
 
 
Thánh
vịnh 36, 30-31 có viết:” Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ
nói lên điều chính trực: Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng”. Thánh Sy-ri-lô
giám mục và tiến sĩ Hội Thánh là một mục tử khôn ngoan, tài đức luôn sống gắn
bó với đoàn chiên. Miệng lưỡi của Ngài giống như vàng. Ngài có tài lợi khẩu,
nên đã làm say mê nhiều người đến tìm gặp Chúa.
 
THÁNH
SY-RI-LÔ, giám mục Giêrusalem và tiến sĩ Hội Thánh
 
Thánh
Sy-ri-lô có tài, có đức và cuộc đời của Ngài luôn chói ngời các nhân đức, Ngài
đã sống như lời Chúa:” Ta sẽ cho dân Ta những mục tử như lòng Ta mong muốn. Các
mục tử này sẽ dùng sự khôn ngoan và giáo lý mà chăn dắt đoàn chiên”
( Giêr.3,
15 ). Thánh nhân đã được chọn làm giám mục Giêrusalem khoảng năm 350. Đời mục
tử của Ngài tràn đầy Thánh Thần:” Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức
dầu tấn phong tôi. Sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Băng bó những tâm hồn
tan nát”( Lc 4, 18 ). Thánh Sy-ri-lô luôn nêu gương đời sống bác ái cao độ và
có trí khôn ngoan lạ thường.  Thánh nhân
có lòng thương người nghèo một cách sâu thẩm. Ngài luôn nhớ lời Chúa:” Hãy cho
họ ăn đi “. Chính vì thế, khi xứ Palestina bị hạn hán, mất mùa, đói kém, thánh
nhân đã bán hết tài sản riêng, tài sản của địa phận để giúp đỡ những kẻ bần
cùng, đói khổ. Gương sáng của Ngài, đức độ và sự thánh thiện của Ngài đã lan
tỏa khắp nơi và là sức mạnh cho những người tin vào Chúa, đồng thời cũng là khí
giới sắc bén chống bọn lạc giáo. Trước sự khôn ngoan, lòng đạo đức và gương bác
ái tỏa sáng của thánh Sy-ri-lô, bọn lạc giáo bị tan rã, nên chúng đã tìm cách
ám hại, trục xuất Ngài, khiến Ngài phải lưu đầy nhiều lần. Tuy nhiên, thánh
nhân vẫn vững vàng kiên trung với sứ mạng rao giảng và sứ vụ mục tử của mình vì
thánh nhân hằng tin:” Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”( Mt 28, 20
). Thánh nhân đã để lại nhiều tư tưởng sâu sắc và một nền linh đạo vững bền.
Thánh nhân xứng đáng với tước tiến sĩ Hội Thánh.
 
CHÚA YÊU
THƯƠNG NGÀI
 
Sau nhiều
năm phục vụ Giáo Hội, thánh nhân đã được Chúa gọi về vào ngày 18/3/386. Chúa đã
làm phép lạ cho Thánh Giá xuất hiện trên bầu trời trong ngày lễ Hiện Xuống.
Thánh nhân có tài nói ngôn sứ và đời sống thánh thiện tỏa sáng của Ngài đã được
Chúa và Hội Thánh cắt nhắc lên bàn thờ.
“Lạy
Chúa, Chúa đã dùng thánh giám mục Sy-ri-lô để giúp Hội Thánh hiểu sâu hơn các
mầu nhiệm của ơn cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu cho chúng con ơn
hiểu biết Đức Giêsu Kitô, Con Một chúa, để được sống và sống dồi dào. Chúng con
cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.”
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT