THÁNH TÔ-MA A-QUI-NÔ

THÁNH TÔ-MA A-QUI-NÔ, (St. Thomas Aquinas)
Linh Mục, Tiến Sĩ Hội
Thánh,
ngày 28/01
 
Mc 3, 31-35
 
Ngay trong ca nhập
lễ, lễ thánh mục tử có viết:” Ta sẽ cho xuất hiện một tư tế trung
thành để phục vụ Ta. Người ấy sẽ hành động theo như lòng và ý muốn
của Ta”( I Sm 2, 35 ). Thánh Tô-ma A-qui-nô là mẫu mực của lời Chúa .
 
MỘT VỊ THÁNH LỖI LẠC
Thánh Tô-ma
A-qui-nô sinh năm 1225 tại thành Naples Ý Ðại Lợi trong một gia đình
phú quí và đạo hạnh. Ngài được hấp thụ một nền đạo đức sâu sắc,
đặt căn bản trên đức tin và giáo lý chân chính của Chúa Giêsu và
các tông đồ. Cha của Tô-ma là lãnh Chúa đảo Aquinô. Tuy danh vọng
cao vời, nhưng gia đình cha mẹ của thánh nhân luôn biết kính sợ Chúa
và giáo dục con cái theo luật Chúa và Giáo Hội. Nhờ thế, thánh
Tôma Aquinô đã sớm tiến tới trong đàng nhân đức, có một đức tin
sắt đá và một nền học vấn uyên thâm để có thể hiểu và giải đáp được
những vấn nạn trong xã hội cũng như những giải đáp cho thời đại đang
tiến bộ.Trong quá trình theo học, Tôma được gửi học ở tu viện Cassino
do các Cha Bênêđitô điều khiển. Một biến cố chính trị đưa đến việc
giải tán tu viện sau 9 năm thánh hân đã theo học với các cha
Bênêđitô. Sau đó, thánh nhân lại tiếp tục học ở Naples, nơi đây
thánh nhân có dịp tiếp xúc với các cha dòng Ðaminh, Tôma say mê với
lý tưởng sống cho người nghèo và làm việc trí thức để truyền bá cho
những người khác chân lý, lý tưởng mà Ngài đã ghiền gẫm, đã suy
nghĩ. Lý tưởng của thánh Ðaminh đã đánh động Ngài tới tận căn, nên
Ngài đã quyết định xin vào dòng thánh Ðaminh vào năm 1244. Việc này
làm phật ý thân mẫu thánh Tôma vì bà luôn muốn Tôma làm tu viện
trưởng Cassino. Thân mẫu của Tôma quyết định bắt Tôma về giam trong
gia đình và dùng mọi mưu kế để cho Tôma trở về thế gian. Mọi mưu
chước của mẹ đều bị thất bại. Sau cùng trong cơn mù quáng tột độ,
bà đã dùng một cô gái trắc nết để quyến rũ thánh nhân, vì bà hy
vọng Tôma sẽ bị ngã gục. Nhưng ý Chúa nhiệm mầu, Tôma đã chiến
thắng, đuổi cô gái hư ra khỏi nơi Ngài ở. Chúa đã yêu thương Ngài,
sai thiên thần đến cột giây trinh khiết cho Ngài để biểu tỏ sự
chiến thắng của Ngài, đúng như lời sách đệ nhị luật đã viết:” Chúa
ấp ủ và lo dưỡng dục Tôma , luôn gìn giữ chẳng khác nào con ngươi
mắt Chúa”( Ðnl 32, 10 ). Với ý chí
sắt đá, lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, thân mẫu Ngài đành để
Ngài trốn về lại tu viện. Thánh Tôma lúc đó được thụ huấn với
thánh Albertô, một học giả uyên bác, nổi tiếng thời đó. Năm 27
tuổi, thánh Tôma đã trở thành giảng sư đại học với một kiến thức
uyên bác có thể hướng dẫn được
giới trí thức đang say mê triết học Hy Lạp ngoại giáo. Ngài đã viết
bộ” Tổng luận thần học” đầy giá trị, để lại cho Giáo Hội và hậu
thế. Ngài nói Ngài đã múc tất cả sự khôn ngoan nơi Chúa Giêsu qua
suy niệm và cầu nguyện để viết nên:” Tổng luận thầnhọc” này.
 
CHÚA VÀ GIÁO HỘI THƯỞNG CÔNG NGÀI
Ngài qua đời lúc
mới có 49 tuổi, cái tuổi đang sung sức và việc dậy học đang nổi
tiếng vào năm 1274. Ðức thánh cha Gioan XXII phong Ngài lên bậc hiển
thánh năm 1328. Năm 1567, Ðức Giáo hoàng Piô V lại cất nhắc Ngài
lên bậc tiến sĩ Hội Thánh với tước hiệu:” Tiến Sĩ Thiên Thần “. Năm
1880, Ðức thánh cha Lêo XIII đặt Ngài làm quan thầy các trường công
giáo.
 
Lạy Chúa, Chúa
đã làm cho thánh Tôma trở nên một bậc thầy lỗi lạc vì đã ban cho
Người lòng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say giảng
dạy đạo lý cao siêu. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng con
ngày càng hiểu biết điều Người dạy và ra công bắt chước điều Ngài
làm( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ
Hội Thánh ).
 
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT