THÁNH TÔMA BECKÉT.

THÁNH TÔMA BECKÉT.
(St. Thomas Backet
NGÀY 29/12
 
Nét đặc biệt
trong đời sống của thánh Tôma Beckét là dám hy sinh cả mạng sống
của mình vì Ðấng mà Người yêu mến, tin tưởng, cậy trông đúng như lời
Thầy chí thánh Giêsu đã nói, đã thực hiện:” Không có tình yêu nào
cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga
15, 13 ).
 
THÁNH TÔMA BECKÉT
Thánh Tôma Beckét
sinh ra trong một gia đình thế giá tại nước Anh vào năm 1118.Ngay từ thiếu
thời, thánh nhân đã có óc thông minh đặc biệt. Ngài học đâu hiểu
đó và có nhiều năng khiếu trong nhiều lãnh vực xã hội. Người ta có
thể nói rằng thánh nhân học rộng, tài cao, kinh bang tế thế và có
tài lãnh đạo. Chính vì tài đức, hiểu rộng và có óc phán đoán, phân
định giỏi giang, biện phân rõ ràng nhiều vấn đề, vua Henri II nước Anh
đã chọn Ngài làm tể tướng và còn ép nài Ngài làm Tổng Giám mục
Cantorbéry. Thánh nhân đã khôn khéo từ chối . Tuy nhiên, vào năm
1162, vâng lệnh Tòa Thánh, Ngài nhận làm Tổng Giám mục Cantorbéry.
Sự từ chối của thánh Tôma Beckét lúc trước quả ứng nghiệm vì khi
nhận chức Tổng Giám mục Cantorbéry với tính cương nghị, thẳng thắn,
dám nói lên sự thật, Ngài đã đòi nhà vua trả lại những quyền lợi
chính đáng cho Giáo Hội và trả lại sự độc lập cho Hội Thánh. Ðứng
trước sự cương quyết và sự cứng rắn, không nhường bước của Ngài, vua
Henri II căm tức tìm đủ cách, đủ cơ hội và dịp để ám hại thánh
nhân. Nên, khi Ngài đang dâng lễ vào ngày 29/12/ 1170, bốn tên đao
phủ thuộc hạ của vua Henri II đã xông tới, hạ sát Ngài chết ngay
dưới chân bàn thờ.
 
TRIỀU THIÊN NƯỚC TRỜI DÀNH CHO THÁNH TÔMA BECKÉT
Lời của thánh
Tôma Beckét trả lời với vua Henri II:” Nếu Thiên Chúa muốn hạ thần
làm Tổng Giám Mục Cantorbéry, hạ thần sẽ mất hết ơn nghĩa với Hoàng
Thượng dành cho hạ thần trước đây, sẽ biến thành sự thù ghét “.Lời
nói đó quả đã thành hiện thực khi thánh Tôma Beckét trở thành Tổng
Giám mục Cantorbéry. Cái chết dành cho người mục tử tốt lành đã
được vua Henri II tính toán theo lẽ tinh ranh của loài người. Thánh
nhân đã có lần nói:” Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu nhờ cái chết
của tôi mà Giáo Hội được tự do và an bình”. Chúa đã thưởng công
Ngài và ban tặng mũ triều thiên nước trời cho Ngài.
Lạy Chúa, Chúa
đã ban cho thánh Giám mục Tôma một tâm hồn quảng đại dám hy sinh
tính mạng vì công lý. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho
chúng con biết liều mất mạng sống ở đời này vì Ðức Kitô, để tìm
lại được ở trên trời( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Tôma Beckét ).
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT