THÁNH VINH-SƠN FERRIÊ, (St. Vincent Ferrer)

THÁNH VINH-SƠN FERRIÊ, (St. Vincent Ferrer)
Linh mục, ngày 5 tháng 4
 
Ngay
trong ca nhập lễ, lễ các thánh truyền giáo đã viết:” Đây là những thánh nhân,
được Thiên Chúa nâng lên hàng tâm phúc. Các Ngài được vinh hiển, nhờ rao giảng
chân lý của Người”. Thánh Vinh- Sơn Ferriê là vị thánh có tấm lòng thương yêu
các tội nhân cách thiết tha, chân thành.
 
MỘT CON NGƯỜI,
MỘT CUỘC ĐỜI
 
Có thể
nói thánh Vinh Sơn Ferriê đã có những dấu hiệu tiên báo sẽ trở nên đại thánh
ngay từ khi Ngài còn nhỏ. Thánh nhân sinh tại Valence, nước Tây Ban Nha vào năm
1350. Thánh nhân có trí thông minh rất đặc biệt, dù rằng được Thiên Chúa ưu đãi
cho học giỏi, nhưng lúc nào Ngài cũng hiền lành, từ tốn, nên Ngài được nhiều
người mộ mến, yêu chuộng. Vào năm 18 tuổi, thánh nhân muốn tận hiến cuộc đời
của mình trong Dòng Đaminh. Ngài được nhận vào Dòng, và mau mắn trở nên con
người tốt, hoàn thiện. Mãn năm tập viện, thánh nhân được gửi học ở Barcelone.
Thánh nhân đậu bằng tiến sĩ thần học và được chọn làm giáo sư thần học tại
Lêriđa. Thánh nhân có tài giảng thuyết, có sức thuyết phục, lôi cuốn vì thế
Ngài được mời đi giảng ở Pháp, Anh, Eùcosse, Ý và Aùi Nhĩ Lan. Thánh nhân đi
đâu là cảm hóa được người khác và có nhiều người quay trở về với Chúa. Riêng
tại nước Tây Ban Nha, thánh nhân đã đưa về cho Chúa, cho Giáo Hội hơn 25 ngàn
linh hồn người Do Thái. Thánh nhân đã đem lại sự bình an, bầu khí thánh thiện
và đạo đức cho những nơi Ngài đặt chân tới. Thánh nhân luôn dậy dỗ người ta
sống đạo đức, năng xưng tội, rước mình thánh Chúa và năng cầu nguyện. Thánh
nhân sống cuộc đời nghèo khó theo gương Chúa Kitô và có dáng dấp của một
Phanxicô khó nghèo. Đời sống khó nghèo đi đôi với lời rao giảng của Ngài, nên
được nhiều người tin theo vì lời giảng của Ngài có sức lôi cuốn. Lời nói của
Ngài luôn đi đôi với hành động của Ngài:” Phúc cho những ai có tinh thần nghèo
khó”. Thánh nhân đã họa lại hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô cứu thế đúng
như lời thánh vịnh viết:” Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài
trong dạ mẫu thân con”(Tv 138, 13 ). Thánh nhân luôn chú tâm tới việc dạy giáo
lý cho trẻ em và người ít học.
 
CHÚA VÀ GIÁO
HỘI NÂNG NGÀI
 
Ngay lúc
còn sống, Thiên Chúa đã cho Ngài làm nhiều phép lạ để củng cố lời nói của
Ngài:” Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ
diệu! Hồn con đây biết rõ mười mươi”( Tv 138, 14 ). Năm 1419, thánh nhân lâm
bệnh nặng sau nhiều năm phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và yêu thương các linh
hồn. Thánh Vinh-Sơn Ferriê đã trút hơi thở nhẹ nhàng trong tay Chúa, sau khi
lãnh phép lành toàn xá của Đức Giáo Hoàng và chịu mình thánh Chúa thật sốt
sắng.
Lạy Chúa,
Chúa đã cho thánh Vinh Sơn linh mục xuất hiện như sứ giả Tin Mừng để nhắc nhở
cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết
chuẩn bị chờ đón Đức Kitô ngự đến xét xử trần gian, để được chiêm ngưỡng thánh
nhan Người trên thiên quốc( Lời nguyện nhập lễ, lễ  thánh Vinh-Sơn Ferriê ).
Linh mục Giuse
Nguyễn Hưng Lợi DCCT31-3-2003