THÁNH VINH-SƠN

THÁNH VINH-SƠN, (St. Vincent)
Phó Tế, Tử Ðạo, ngày 22/01
 
Mc 3, 1-6
Ca nhập lễ, lễ
thánh tử đạo có viết:” Vì lề luật Chúa. Vị thánh này đã chiến đấu
đến hơi thở cuối cùng, không sợ hãi lời đe dọa của người gian ác.
Bởi Người được xây dựng trên tảng đá vững bền”. Thánh phó tế Vinh
Sơn đã can đảm khi bị tù ngục, tra tấn, đánh đập dã man, Ngài đã hân
hoan thốt lên:” Chúng tôi sẵn sàng chịu cực hình vì tình yêu Thiên
Chúa”.
 
THÁNH VINH SƠN
Thánh sử Matthêu
viết lại lời Chúa phán như sau:” Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính
mình, vác thập giá mình mà theo”( Mt 16, 24 ). Lời này quả rất thích
hợp với con người của thánh phó tế Vinh-Sơn. Ngài sinh ra tại Huesca, nước
Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, thánh Vinh Sơn đã được hấp thụ một nền đạo
đức vững chắc do Ðức cha Valêriô, giám mục Sagarosse hướng dẫn.
Không những Ðức Cha Valêriô truyền đạt, hun đúc đời sống cho Vinh Sơn
với tất cả nền đạo đức vững chắc mà Ngài còn dậy văn chương, chữ
nghĩa cho Vinh Sơn. Ðược đào tạo, hun đúc trong bầu khí thánh thiện và
tràn Thánh Thần của Chúa, thánh Vinh Sơn càng lúc càng trở nên con
người tốt, trở nên mẫu mực và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô.
Thấy Vinh Sơn có khả năng, lòng đạo đức, Ðức Cha Valêriô đã truyền
chức phó tế cho Vinh Sơn để phụ giúp Ðức Cha trong việc loan báo Tin
Mừng. Sóng gió của cơn bách hại đạo nổi dậy, nhưng thánh Vinh Sơn
vẫn một mực tin cậy vào Chúa:” Ðiều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực
hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. Xin thần khí tốt lành của
Chúa, dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu”( Tv 142, 10 )” Con ẩn náu
bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ”( Tv 30, 2
). Cơn bách hại đạo càng ngày càng gia tăng khi Ðacianô được đề cử
làm tỉnh trưởng Valence thời Hoàng đế Ðioclêtianô năm 300. Việc đầu
tiên, Ðacianô làm là truyền bắt giam Ðức Cha Valêriô và phó tế
Vinh-Sơn. Ðacianô ra lệnh tra tấn Ðức Cha Valêriô và phó tế Vinh- Sơn
cách hết sức dã man và tàn nhẫn hầu dằn mặt và lung lạc tinh thần
các Kitô hữu. Ðức Cha Valêriô và phó tế Vinh Sơn lúc nào cũng hân
hoan vui sướng như lời thánh vịnh:” Ai ra đi trong nước mắt, sẽ về giữa
vui mừng ”
 
CHÚA YÊU THƯƠNG THÁNH VINH SƠN
Sau nhiều ngày bị
giam cầm, đánh đập, tra tấn, căng xác tàn nhẫn, bỏ đói, bỏ khát,
thánh nhân đã hân hoan trở về với Chúa vào ngày 22/01/304. Chúa đã
trao cho Ngài mũ triều thiên tử đạo như lời Giáo Hội hát lên:” Ðây
thực là vị tử đạo. Ðã đổ máu mình vì danh Ðức Kitô, không sợ hãi
lời đe dọa của quan tòa và đã tiến vào thiên quốc “.
Lạy Thiên Chúa
toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ ơn Thánh Thần Chúa trên chúng con,
để tâm hồn chúng con được thấm nhuần tình yêu can trường, cũng như
thánh Vinh Sơn tử đạo đã nhờ tình yêu đó mà thắng mọi cực hình( Lời
nguyện nhập lễ, lễ thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo).
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCC