THÁNH ANPHONGSÔ,

THÁNH
ANPHONGSÔ,
ÐẤNG SÁNG
LẬP DÒNG CHÚA CỨU THẾ
(St. Alphonsus
Liguori)
Ngày 01/8
Mt 13,47-53
 
Các thánh là những người đã noi gương bắt chước Chúa Giêsu
tới tận cốt lõi của Người.Nói một cách khác,các thánh là những
người đã họa lại chính hình ảnh của Chúa Giêsu cứu thế đến nỗi
thánh Phaolô đã có thể thốt lên:”Tôi sống nhưng không phải tôi
sống mà là Ðức Kitô sống trong tôi ” hoặc” Anh em hãy bắt chước
Thầy,như là Thầy đã bắt chước Ðức Kitô “( 1co 11,1 ).Thánh là trở
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô .Ðọc cựu ước ngay những trang
đầu của sách khải nguyên,Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống
hình ảnh Người.Chúa muốn tất cả mọi người đều trở nên giống
Ngài.Mỗi đời sống Kitô hữu đều là ngọn đèn sáng được thắp lên từ
ánh lửa phục sinh,được thắp lên bằng ngọn lửa Tin, Yêu .Ngọn lửa
này,con người có thể cho nó bùng lên giữa dòng đời,giữa cuộc sống
thế tục hay nó được dâng hiến cho tình yêu trong đời sống hiến thân
phục vụ cho tha nhân, cho mọi người trong đời sống dâng hiến .Ðời
sống theo Chúa, sống tình yêu bền bỉ của Chúa như cha Henri J.M Nouwen
đã viết: ” Tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu,
tình yêu không hư, không nát “( The Inner of Love ).Thánh Phaolô
viết:”Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi “.Chính vì thế, hôm nay Giáo
Hội và đặc biệt các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới
tôn vinh một Con Người, đã hoàn toàn trở nên giống Ðức Kitô trong
các nhân đức,tới mức độ hoàn thiện.
Thánh Anphongsô có thể ví được như một ngọn nến sáng được đốt
lên từ ngọn lửa cháy bừng là Chúa Giêsu phục sinh để nối lửa cho
nhiều người và nối lửa cho đời bằng chính sự thánh thiện và sự
sống của mình: sự sống bắt nguồn từ Chúa sống lại .Ðã hơn hai trăm
năm qua,thánh Anphongsô đã để lại cho Giáo Hội,cho nhân loại và cho
các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế do Người thiết lập một mẫu gương thánh
thiện không bao giờ có thể tàn phai .Mẫu gương được gọt dũa, được
chạm trổ đến nỗi hiện nguyên hình Ðấng Cứu Thế Giêsu .Gương của Người làm nổi bật bộ
mặt tràn đầy yêu thương của Chúa Cứu Thế vì chính nơi Chúa:” Ơn cứu
chuộc chứa chan “.Thánh Anphongsô đã chỉ cho nhân loại,cho người nghèo
và cho các đệ tử của Người biết đâu là Tình Yêu của Chúa Giêsu
.Tình yêu hy sinh đến tận hiến cả thân xác mình trên thập giá:”
Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của
người hiến mạng sống mình vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ).Thánh
Anphongsô đã vạch ra cho nhân loại con đường theo Chúa :” Ai muốn theo
Ta hãy từ bỏ mình,vác thập giá của mình mà theo Ta “( Lc 9, 23 ).Nên,
thánh Anphongsô,hôm nay đã giơ tay cao, đã chỉ cho các sĩ tử Dòng Chúa
Cứu Thế của Ngài nhớ về cội nguồn của mình. Cội nguồn mà chính
thánh Anphonsô đã lập ra một Dòng mang tên Chúa Cứu Thế vào năm
1732 với bao nhiêu thăng trầm,bao nhiêu khó khăn, thử thách. Thánh
Anphongsô đã viết nên trang sử oai hùng cho đời mình,cho Dòng mình
sáng lập .Với 16 tuổi đời,hai bằng tiến sĩ luật đạo và đời đã hé
mở tương lai rạng rỡ cho cuộc đời thăng tiến của Anphongsô. Vinh quang
vẫn là thách đố lớn nhất đối với gia đình của Anphongsô. Cha của
Người không đồng ý cho Anphongsô tận hiến cuộc đời cho Chúa.Nhưng ý
Chúa nhiệm mầu ,một vụ kiện, đáng lẽ Anphongsô phải thắng,nhưng.vẫn
là đường lối quan phòng kỳ diệu của Chúa,thánh Anphongsô đã từ bỏ
pháp đình,từ bỏ tất cả . Với sự nhất quyết theo chân Chúa,
Anphongsô đã thắng cả sự ngăn cản của người cha và Người đã quyết
định dứt khoát đi vào con đường hẹp .
Thánh Anphongsô ,sau khi học xong triết và thần
học,đã lãnh nhận sứ vụ linh mục vào ngày 21 tháng 12 năm 1726 .
Người đã chuyên cần giảng dậy và khuyên bảo mọi người thay đổi,
tiến bước trên con đường nên thánh. Vì chính Người,sau một cuộc thua
kiện đã thay đổi tất cả, đổi mới tất cả. Thánh Anphongsô đã đặt
chiếc gươm, biểu tượng của dòng quí tộc dưới chân Ðức Mẹ.Thánh
Anphongsô đã biến giây phút đó, giây phút hiện tại mà Người đặt
thanh bảo kiếm dưới chân Ðức trinh nữ Maria làm giây phút hồng phúc
và cứu độ. Cái giây phút mà trong cuộc hành trình chịu chết, Chúa
đã nhìn Phêrô khiến Phêrô ăn năn và quay trở về với Chúa. Ðó là
giây phút cứu độ của Phêrô. Còn đối với Anphongsô,giờ cứu độ của
Người ở ngay dưới chân Ðức Mẹ.
 
Thánh Anphongsô đã lập một Dòng chuyên lo rao giảng
cho những người nghèo,những người bơ vơ, vất vưởng và truyền bá lòng
tôn sùng Ðức Mẹ, nhất là đức trinh nữ Maria với tước hiệu Mẹ Hằng
Cứu Giúp .Thánh Anphongsô đã làm gương cho các sĩ tử của Người trong
nhiều nhân đức, đặc biệt ba nhân đức của Tin Mừng : Vâng phục,
Khiết tịnh và khó nghèo . Người
đã sống cùng tận cái cốt lõi của đạo là tình thương và muốn cho
mọi người, cho các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế cũng noi gương bắt chước
Ngài sống cái cốt lõi ấy.Ngài đã làm việc không ngừng,không ngơi
nghỉ và dám khấn với Chúa:” Không bỏ xót một phút, giây nào “. Năm
1762, thánh Anphongsô được đặt làm Giám mục Giáo phận thánh Agatha
Gothorum . Cuộc đời của thánh nhân gặp trăm bề thử thách cho tới
cuối đời,nhưng Ngài đã tìm lại bình an và ra đi cách thánh thiện trong
tay Chúa vào ngày 1/8/1789 .Năm 1871, Ðức Thánh Cha Piô IX đã đặt cho
Ngài tước hiệu tiến sĩ Giáo Hội và Ðức Giáo Hoàng Piô XII đặt Ngài
làm quan thầy các cha giải tội và các nhà luân lý.
 
Xin thánh Anphongsô thắp lên trong tâm hồn các sĩ tử
Dòng Chúa Cứu Thế ngọn lửa Ðức tin,ngọn lửa truyền giáo không bao
giờ tắt.
Xin cho chúng con luôn bắt chước thánh Anphongsô yêu
mến người nghèo,người bơ vơ tất bạt .
Xin cho chúng con luôn biết loan truyền lòng sùng kính
Ðức Mẹ như thánh Anphonsô đã sống và đã làm.
 
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT