THÁNH BÊ-NA-ÐÔ, (St. Bernard)

THÁNH
BÊ-NA-ÐÔ, (St. Bernard)
Viện phụ,tiến sĩ
Hội Thánh
Ngày 20/8
Mt 19,23-30
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Thánh Bê-na-đô , viện phụ , tiến sĩ Hội Thánh nổi
danh về cuộc đời tận tụy của Ngài cho các linh hồn. Ngài sinh ra tại
Fontaine-lez-Dijon năm 1090 thuộc tỉnh Bourgogne nước Pháp trong một dòng
tộc quí tộc .Với thế giá của gia đình, với danh tiếng của dòng họ
quí tộc, thánh Bênađô
chắc chắn sẽ có một địa vị tốt đẹp và chỗ đứng xứng
đáng trong xã hội . Tuy nhiên, ý Chúa thực nhiệm mầu, đường của
Chúa muôn nẻo, Chúa hướng dẫn con người tùy ý của Chúa . Chúa muốn
sao do Chúa định liệu . Vì thế, sau khi mẹ của Ngài qua đời được 4
năm, Ngài và 5 anh em và 25 người bạn đồng chí hướng, xin gia nhập đan
viện Xitô năm 1112 ở côte dOr . Cuộc đời của Ngài bắt đầu từ đó .
Ngài miệt mài với việc tu trì và quyết tâm tận hiến đời mình cho
Thiên Chúa . Có thể nói, đời tận hiến của Ngài bắt đầu từ lúc
Ngài đặt chân vào tu viện Xitô. Ngài đã biến chính phút giây ấy
làm hạnh phúc cho cuộc đời Ngài. Ơn cứu độ của Chúa phủ lấp chứa
chan nơi Ngài và nơi các bạn của Ngài, đến nỗi vào năm 1115, tức là
sau ba năm Ngài vào tu viện Xitô , Ngài đã đứng đầu một nhóm 12
người được sai đi thành lập tu viện Clairvaux.Ý Chúa cao sâu,lòng
Chúa vô biên, đường đi của Chúa không sao hiểu thấu . Thánh Bênađô
đã phấn đấu hết sức để phục vụ nước trời và góp tay vào công
trình cứu độ của Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại.Công việc phát
triển Dòng ban đầu gặp trăm ngàn thử thách, gặp muôn vàn khó khăn,
nhưng với ơn Chúa ban, Dòng phát triển hết sức mau lẹ.
 
Thánh Bênađô không những chỉ chú tâm vào việc tăng
trưởng Dòng tu của Ngài, nhưng Ngài còn chú trọng thật nhiều đến
công việc của Hội Thánh . Ngài đã giúp ích nhiều cho Giáo Hội bằng
cách làm tư vấn cho nhiều vị Giáo Hoàng, quận công và sứ thần tòa
thánh.Ngài đã thu phục nước Pháp, Anh, Ðức, Ý về cho Giáo Hội trong
thời kỳ có cuộc đại ly giáo ở Âu Châu .Thiên Chúa luôn có đường
lối của Ngài . Thiên Chúa luôn có hướng của Ngài . Ý của Chúa
không thể nào dò thấu và tình yêu của Ngài lan tỏa khắp nơi nơi
.Chúa muốn sao Ngài thực hiện như ý của Ngài.Ðức thánh Cha Eugen III,
xuất thân từ tu viện Clairvaux vì hiểu rõ Ngài, khâm phục tài đức
của Ngài, đã ra lệnh cho Ngài đi vận động cho cuộc thánh chiến thập
tự chinh thứ hai. Cuộc thánh chiến thất bại vì tất cả các vua chúa,
tướng lãnh tranh chấp quyền lợi, đặt danh vọng lên trên lợi ích và
nhất là sống ích kỷ,kiêu căng không theo đường lối Chúa.Cuộc thập
tự chinh thứ hai thất bại.Tất cả mọi người quay lại trách cứ Ngài
.Ngài đau khổ thân xác, nhưng kinh qua đau khổ, Tinh thần, nội tâm
Ngài được củng cố vững mạnh .
 
Ngày 20/8/1153, thánh nhân qua đời tại tu viện
Clairvaux . Năm 1174, Ngài được nâng lên hàng hiển thánh và Ðức Giáo
Hoàng Piô VIII tôn phong Ngài lên hàng tiến sĩ Hội Thánh .
 
Một cuộc đời . Một con người . Thánh Bênađô là một
nhà giảng thuyết danh tiếng . Ngài đã để lại những tư tưởng đạo đức
thâm sâu và một đời sống đầy vâng phục, thánh thiện .Ngài được coi
như vị tổ phụ thứ hai của Dòng Xitô vì cho tới lúc Ngài qua đời Dòng
của Ngài đã có 68 chi nhánh .
 
Xin thánh Bênađô cầu thay nguyện giúp cho chúng con
để chúng con luôn thắp sáng đức tin như Ngài .
Xin cho chúng con lòng nhiệt thành để chúng con àm
chứng cho Chúa như thánh nhân đã sống và đã minh chứng .