THÁNH PÔLYCARPÔ, (St. Polycarp)

THÁNH
PÔLYCARPÔ, (St. Polycarp)
giám
mục, tử đạo
Ngày
23/2
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Chúa nói: “ Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình
mà theo “( Mt 16, 24 ). Thánh Pôlygarpô đã bỏ mọi sự mà theo Đức Kitô, vì thế
Ngài đáng lãnh nhận triều thiên công chính.
 
THÁNH PÔLYGARPÔ :
Thánh nhân chào đời vào thời Vespasianô năm 70 và Ngài đã trở lại đạo
công giáo ngay từ hồi còn nhỏ bé. Thánh nhân là đệ tử thân tín của thánh Gioan
tông đồ. Ngài được thánh Gioan phong giám mục thành Smyrne. Thánh nhân có trí
thông minh, lòng quảng đại và tính can đảm, óc cầu tiến, nên khi bàn về những
qui định về cử hành lễ phục sinh. Thánh nhân đã đi Roma để triều yết Đức Giáo
Hoàng và bàn hỏi nhiều vấn đề quan trọng của Giáo Hội. Lúc đó Hoàng Đế Antonin
le Pieux đang trị vì Roma. Thánh nhân có sức thu hút mãnh liệt vì thế Ngài đã
đưa nhiều người lạc giáo thuộc nhóm Marcion và Valentin về với Giáo Hội. Do đó,
có rất nhiều người căm ghét Ngài. Chính vì thế khi cuộc cấm cách bắt bớ đạo
Chúa nổi dậy thời kỳ thứ tư tính từ thời Néron trong các triều Marc Antonin và
Lucius Aurélius Commode, thánh nhân bị bắt và bị ném vào lửa ở Smyrne.
 
CHÚA TRAO TRIỀU THIÊN CHO THÁNH NHÂN:
Thánh nhân đã can đảm, nhất quyết theo Chúa tới cùng. Nên, dù đau đớn
thân xác đến tột cùng, thánh nhân vẫn một mực trung kiên với Chúa, với Giáo
Hội. Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài để minh chứng cho bộ mặt đầy yêu thương
của Chúa Giêsu phục sinh.
 
Lạy Chúa tể càn khôn, Chúa đã cho thánh giám mục Pôlygarpô gia nhập vào
hàng ngũ các anh hùng tử đạo. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho
chúng con được cùng người uống chén đắng của Đức Kitô, để mai ngày được sống
lại và hưởng phúc trường sinh( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Polygarpô, giám
mục, tử đạo ).