THÁNH PON-XI-A-NÔ, giáo hoàng, tử đạo

THÁNH
PON-XI-A-NÔ, giáo hoàng, tử đạo
THÁNH
HIP-PÔ-LI-TÔ, linh mục, tử đạo, ngày 13/8
Ga12,
24-26
 
GƯƠNG
CAN ĐẢM
 
Nhìn thập giá Chúa Kitô với con
mắt đức tin, nhân loại sẽ thấy thập giá ánh ngời hào quang và là nguồn cội mọi
ơn phúc. Thập giá sẽ là một kho tàng quí giá, không gì sánh được: đó là các
hồng ân của ơn cứu chuộc. Do đó, con người sẽ không chạy trốn hay khinh chê mà
đón nhận thập hình tự giá với lòng hân hoan, phấn khởi. Thánh Phaolô viết: “
Những đau khổ đời này không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ ra nơi chúng ta
“ ( Rm 8, 18 ).
Thánh Pon-ti-a-nô lên Ngai Tòa
Giáo Hoàng vào năm 230 giữa lúc Hội Thánh đang lâm tình trạng hỗn loạn, phân
tán do ảnh hưởng của linh mục Hip-pô-ly-tô, một vị mục tử rất giỏi về Kinh
Thánh và có nhiều tư tưởng sâu sắc gây ra. Tuy linh mục Hip-pô-ly-tô giỏi
giang, am tường môn Thánh Kinh học, nhưng Ngài lại chống đối và không chấp nhận
việc chọn lựa phó tế Callixtô lên ngôi Giáo Hoàng năm 217. Và từ lúc đó, thánh
nhân trở thành một vị lãnh đạo tôn giáo ly khai với Giáo Hoàng Callixtô và Ngài
luôn xác tín việc Ngài làm đúng theo truyền thống các thánh tông đồ. Đức Thánh
Cha Callixtô và các Đấng kế vị Ngài đã ngả theo tình hình thời cuộc và đâm vào
thế phải nhượng bộ. Đúng vào năm 235, khi Hoàng Đế Maximinô ra lệnh cấm cách,
bắt đạo, làm khổ Giáo Hội của Chúa. Hoàng Đế Maximinô tưởng rằng các tín hữu
Roma đều tuân phục hai vị Giám Mục, nên ông đã ra lệnh bắt cả hai : Đức Giáo
Hoàng Pon-ti-a-nô và linh mục Hip-pô-ly-tô, đồng thời kết án khổ sai các Ngài.
Để khỏi vắng bóng chủ chăn, lãnh đạo Giáo Hội phổ quát, Đức Giáo Hoàng
Pon-ti-a-nô và linh mục Hipp-pô-ly-tô đều từ chức để cho Hội Thánh được yên
hàn. Hai thánh Pon-ti-a-nô và Hip-pô-ly-tô đều bị đầy ải qua Sardaigne và tại
nơi đây, hai vị đều tuyên xưng đức tin để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Năm
236-250, cơn bách đạo đã lắng dịu, Hội Thánh được an bình, Đức Thánh Cha
Fabianô đã truyền đưa xác các Ngài về Roma. Dân chúng từ từ đã quên thánh
Hip-pô-ly-tô trước kia đã từng là người lạc giáo, tách rời Hội Thánh, nhưng giờ
đây các tín hữu đã cùng vớ Giáo Hội tuyên phong Ngài là vị thánh tử đạo và là
tiến sĩ Hội Thánh.
Thánh Phaolô trong thư thứ nhất
gửi tín hữu Corintô 1 Co 2, 9 đã viết:” Mắt ta chưa hề xem thấy, tai chưa từng
nghe thấy và tâm trí con người chưa hề hiểu được những gì Thiên Chúa đã chuẩn
bị cho những ai yêu mến Ngài “. Hai thánh Pon-ti-a-nô và Hip-pô-ly-tô quả đã
cùng chịu đau khổ, bị đầy ải, bị hất hủi khinh chê, bị dằn vặt khổ cực về thân
xác và tâm hồn, nhưng các Ngài đã biết nhìn lên Chúa, các Ngài đã hiểu thế nào
là phần thưởng Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài. Đúng như lời thánh vịnh
viết :” Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt hái trong hoan lạc “. Giờ đây trên Nước
Trời, hai thánh nhân đã được luôn luôn chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa và
các Ngài đã biến các giọt nước mắt xưa nhỏ xuống trở thành những viên ngọc sáng
ngời và quí hiếm.
Lạy thánh Giáo Hoàng Pon-ti-a-nô
và thánh linh mục, tiến sĩ Hip-pô-ly-tô tử đạo xin cầu thay nguyện giúp cho
chúng con được mạnh mẽ đức tin để chúng con luôn biết vác thập giá mà theo chân
Đức Kitô. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
DCCT