TÓM TẮT LỊCH SỬ

TÓM TẮT LỊCH SỬ

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1976, một nhóm người công giáo từ quận Bình Thạnh, Sài Gòn và từ miền Bắc đến địa bàn xã Phú Lập, Tà Lài sinh sống và lập nên trại đạo Thạch Lâm. Vì là vùng kinh tế mới, Thạch Lâm lúc này chưa có nhà nguyện, các gia đình công giáo tự đọc kinh, cầu nguyện riêng. Vào các dịp đại lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, bà con giáo dân đi hơn 20 km để tham dự thánh lễ và lãnh các bí tích tại các nhà thờ lân cận.

Từ năm 1977 đến 1985, có nhiều đợt dân di cư đến nơi này sinh sống nên số giáo dân gia tăng nhanh. Lúc này, Thạch Lâm chỉ là một họ lẻ của Giáo xứ Ngọc Lâm do Cha Giuse Maria Phạm Quang Thiều quản nhiệm.

Năm 1989, Thầy Giuse Phạm Hùng Sơn được cử về giúp họ lẻ Thạch Lâm và thầy đã cùng giáo dân dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên làm nơi dâng lễ và cầu nguyện. Một năm sau, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật chính thức nâng giáo họ này lên thành Giáo xứ Thạch Lâm và cử Cha Giuse Phạm Hùng Sơn làm chánh xứ tiên khởi.

Năm 1998, Cha Giuse Đệ Đoàn Viết Thảo về phụ trách Giáo xứ Thạch Lâm. Bốn năm sau, Cha Giuse Đệ cùng với Giáo dân Thạch Lâm xây dựng, khánh thành nhà thờ và nhà mục vụ. Qua các thời quý Cha quản xứ, các sinh hoạt của cộng đoàn Giáo xứ Thạch Lâm đã đi vào nề nếp và có những sinh hoạt mục vụ truyền giáo cho các cộng đoàn dân tộc thiểu số rất đặc trưng và phong phú.

Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Cha Laurenso Trần Thế Phước, Giáo xứ Thạch Lâm đã ổn định về mọi mặt và Cha Laurenso cùng cộng đoàn đang đẩy mạnh công cuộc truyền giáo.

Địa dư:  Phía Đông giáp xứ Ngọc Lâm; Tây giáp vườn quốc gia Cát Tiên và sông Đồng Nai; Nam giáp xứ Định Quán; Bắc giáp xứ Xuân Lâm

Diện tích: 14 km2

Ngày chầu lượt: Lễ  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Dòng tu trong xứ hiện nay:  Đaminh Tam Hiệp _ Tu xá Thánh Têrêsa.

Linh mục đương nhiệm: Laurenso Trần Thế Phước ( 25/08/2017 – )