Tu sĩ

DANH SÁCH  QUÝ CHA, QUÝ THẦY, QUY DÌ – GIÁO XỨ THẠCH LÂM

DANH SÁCH  QUÝ CHA, QUÝ THẦY, QUY DÌ GIÁO XỨ THẠCH LÂM (còn cập nhật tiếp) HÌNH Châm ngôn sống: ” Hãy ký thác đường đời cho Chúa, Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5) Tên Thánh, Họ và Tên: MARIA TRẦN THỊ HUYỀN THÊ Ngày sinh: 25/04/1973 Khấn trọn đời: 07/08/2002 Thuộc Dòng: Đaminh Tam Hiệp Con Ông: Trần Văn Thiệp Và Bà: Maria Trần Thị…